O nama

Štampa

Simko d.o.o. je privatna firma osnovana 1993 godine. Primarna djelatnost firme je inžinjering u telekomunikacijama i računarskoj tehnici, edukacija iz oblasti informatike te prodaja i servisiranje računarske i telekomunikacijske opreme. Imamo preko 20 godina rada gdje smo ostvarili mnogo zapaženih referensi u našoj struci.

Kadar firme čini visoko školovan i stručan kadar, gdje je direktor firme magistar informatičkih nauka, a zaposleni dipl. ing. elektrotehnike.

Novo u ponudi - certificirani informatički kurs

Simko je ovlašteni distributer za:        

  

 

DOSADAŠNJI PROJEKTI:


Nabrojaćemo samo neke od važnijih projekata koje smo radili našim komitentima, te usluge koje nudimo:
- Nabavka opreme i umrežavanje Una banke u WAN Online sistem sa filijalama na USK putem iznajmljenih telefonskih vodova a za potrebe platnog prometa.Treba napomenuti da ovakav sistem omogućuje efikasnije i brže poslovanje Banaka, a dugoročno se ostvaruje znatna ušteda troškova. Ovakav sistem još uvjek na USK posjeduje samo Una Banka.
- Nabavka opreme te instalacija VOIP telefonije za potrebe bihaćke pivovare d.d. Bihać,JU Vodovod Bihać, Veterinarski zavod USK, Internacionalni fakultet u Sarajevu, Gradska vijećnica Mostar itd...
- Distribucija, održavanje te obuka na softveru Line.Sys - potpuno integralnog poslovnog sistema za sve vrste organizacija.
- Edukacija za rad na kompjuteru.
- Izrada WLAN-a (bežične lokalne mreže) za potrebe špedicije Intereuropa, JU Vodovod Bihać, Veterinarski zavod USK, Bihaćka pivovara itd...
- Nabavka opreme i umrežavanje za direktni pristup Internetu putem ADSL-a sa svih računara fakulteta bihaćkog Univerziteta (Pravni, Biotehnički, Ekonomski, Pedagoški) i velikog broja srednjih i osnovnih škola.
- Nabavka opreme i umrežavanje računara većine špedicija sa USK za direktni pristup aplikaciji ''Asycuda'' na carinskom terminalu i graničnom prelazu.
- Opsluživanje računarskom opremom za : Neckermann, Laser, bihaćka Pivovara, Intereuropa, Vlada USK...

- Nabavka i instalacija opreme  Konferencisko-prevodilačkog sistema sa audio - video snimanjem i  sistemom glasanja u Gradskoj vjećnici Mostar te Internaconalnom fakultetu Sarajevo. 

U vrlo kratkom roku Vam vršimo dijagnostiku i servis računarske opreme, mogućnost intervencije na lice mjesta.

Nalazimo se u Tržnom centru II, kod Katoličke crkve, i u 150m2 poslovnog prostora imamo prostorije za  prodaju i stručni servis računarske i telekomunikacione opreme.

 

Komunikacijska oprema

Kontrola poslovanja

. © 2004-2015 Simko d.o.o., www.simko.ba