Članci

Poslovna rješenja

Štampa

Simko d.o.o. distribuira kompletno sistemsko rješenje firme E-line za Vaše poslovanje. Po vrlo povoljnoj cijeni nabavite sebi softver koji objedinjuje materijalno te financijsko knjigovodstvo, obračun plata, podrška za budžetske korisnike, svi mogući izvještaji print ready (narudžbenica, obrasci za plate, fakture i ponude, virmani, cirkularna pisma, putni nalozi, obrazac 1450, 1451...) i još mnogo više.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpuno Integralan Poslovni Sistem

Sva knjižena koja se odvijaju u pomoćnim knjigama se automatski prebacuju u
Glavnu Knjigu. PC Kasa može biti na lokalnoj mreži ili udaljenoj lokaciji.

Baziran na jakoj infrastrukturi

Line.Sys je urađen u Microsoft .Net okruženju i baziran je na jakoj bazi
podataka Microsoft SQL Server.

Poreski sistem

Svi korisnici koji kupe Line.Sys će dobiti besplatan Update programa kod
promjene poreskog sistema.

Mogućnost vođenja neograničenog broja preduzeća

U Line.Sys-u možete voditi neograničen broj firmi (uključeno u osnovnu cijenu). Idealno za knjigovodstvene agencije.

Pristup podacima sa udaljenih lokacija

Podacima možete pristupiti iz bilo kojeg dijela svijeta spajajući se na server
vaše firme ili Internetom.

Line.Sys je višejezičan

Line.Sys posjeduje Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski jezik, ali sam
korisnik ga može prevesti na bilo koji drugi jezik.

Podrška na Web-u

Svi kupci će imati besplatnu podršku na web stranicama. Ova
podrška uključuje besplatne update-e programa, Pitanja i Odgovore korisnika
programa, novosti u vezi Line.Sys i ostalih programa iz paketa Office.Sys.

Povoljnija nabavka ostalih proizvoda od e-Line

Internet poslovanje Business to Customer - maloprodaja povezana direktno sa
Line.Sys. Internet poslovanje Business to Business - veleprodaja direktno
povezana sa Line.Sys.

Šta Line.Sys sve sadrži?

Glavna Knjiga sa Saldokontima Kupaca i Dobavljača, Blagajna, Veleprodaja, Maloprodaja, Proizvodnja, Stalna Sredstva i Sitni Inventar, Obračun Plaća i Ugovora o Djelu, Pomoćni Moduli, Statistika i Web (razmjena podataka sa B2B.Sys i B2C.Sys).Cjenovnik možete pogledati ovdje

Komunikacijska oprema

Kontrola poslovanja

. © 2004-2015 Simko d.o.o., www.simko.ba