Članci

Simko VPN rješenja

Štampa

Internet je danas sve popularnija računarska mreža, svojom fleksibilnošću, dostupnosti te prije svega niskom cijenom postaje odabir sve većeg broja kompanija širom svijeta.
Za primjer, cijene klasičnih privatnih mreža (iznajmljena linija, frame relay) mogu biti deset puta skuplje i više nego virtualna privatna mreža putem Interneta, a svojom topologijom, dostupnošću, te kriptografskim protokolima nudi i tehnički bolje izvodiv te siguran način povezivanja bilo kakvih tipova mreža (star,mesh...).

vpn

Mi vam nudimo virtualne privatne mreže putem Interneta, u bilo kojoj izvedbi, a prema vašim potrebama, tako da imate isti komfor i osjećaj kao da ste u vlastitoj LAN mreži:

- udaljeni pristup resursima u vašoj LAN mreži na poslu, sa bilo koje tačke
(npr. od vaše kuće ili ako ste mobilni a imate potrebu za pristupom vašoj LAN mreži).
- uvezivanje vaših udaljenih LAN mreža (bilo gdje da se nalaze) u jednu jedinstvenu privatnu, tkz. Intranet mrežu.
- uvezivanje vaše privatne mreže sa privatnim mrežama vaših poslovnih partnera, bilo gdje da se nalaze, tkz. Extranet.

Sve ovo nudimo kako uz korištenje statičkih tako i dinamičkih IP adresa, pa je moguće pristupiti i klasičnim ADSL pristupom Internetu.
Što se tiče sigurnosti, sav se promet odvija najsavremenijim RSA algoritmima te digitalnim certifikatima posredstvom infrastrukture javnog ključa, što nudi najsigurniji vid komunikacije putem Interneta.
Slobodno nas kontaktirajte, pored ovih nudimo razna rješenja za dizajn vaše efikasne te isplative, kako LAN tako i WAN mreže.


- Reference:

- Uspješna implementacija VPN mrežnog sistema za potrebe špedicije Intereuropa Bihać
- Uspješna implementacija VPN-a (client2server) za potrebe Bihaćke pivovare d.d.
- Client 2 server VPN Veterinarski zavod Bihać
- Client 2 server VPN Komrad Bihać

Komunikacijska oprema

Kontrola poslovanja

. © 2004-2015 Simko d.o.o., www.simko.ba